Soutěž Fjordy - Norsko Registrace účastníků soutěže

Vaše osobní údaje


Jméno
jmeno
Příjmení
prijmeni
Kontaktní e-mail
email
Adresa (uliče, č.p.)
adresa
Obec
obec
PSČ
psc

Potvrzuji souhlas s pravidly soutěže
(možnost seznámení se s pravidly zde)


ulozit

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla soutěže

Pravidla pro Soutěž o zájezd do Norska + 19 dalších cen

1. Provozovatelem soutěže je firma Periscope Skandinávie, s.r.o., Brno, Panská 393/6,8,10, PSČ 602 00, IČ 252 63 196, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43899, cestovní kancelář.

2. Pravidla soutěže:

a) Soutěž probíhá na webové adrese www.fjordy-norsko.cz. Zde jsou v různých sekcích (zájezdy, ubytování, fotogalerie) uvedeny místopisné, faktické, obrazové a další informace, na jejichž základě jsou formulovány soutěžní otázky.

b) Soutěž má 4 soutěžní kola. Soutěžící se může zúčastnit libovolného počtu kol (1 – 4). Každé soutěžní kolo je pojmenováno po jednom norském regionu. Soutěžní kola probíhají v těchto termínech:

1. kolo (název: Hordaland): 24. 1. –  6. 2. 2014

2. kolo  (název: More og Romsdal):   7. 2. – 20. 2. 2014

3. kolo (název: Rogaland): 21. 2.  – 6.  3. 2014

4. kolo (název: Sogn og Fjordane):   7. 3. – 20. 3. 2014

O započetí dalšího soutěžního kola je soutěžící informován e-mailem, který uvede v registračním formuláři.

c) V každém soutěžním kole jsou k dispozici na soutěžním formuláři 4 soutěžní otázky k příslušnému regionu. Soutěžící může v každém soutěžním kole odeslat jen jeden vyplněný soutěžní formulář.

d) Soutěžící se přihlásí svým uživatelským jménem do soutěže. Ke každé otázce jsou tři možné odpovědi, jen jedna je správná. Zodpovězením nejméně 3 otázek správně postupuje soutěžící do závěrečného losování o ceny.

e) Soutěžící se může až do data a času ukončení soutěžního kola znovu přihlásit ke svému rozpracovanému soutěžnímu formuláři. Soutěžní formulář lze ukládat v nedokončené podobě a lze v něm opravovat. K uložení dojde zaškrtnutím volby „chci formulář pouze uložit pro moji další práci s ním“.

f) Před odesláním vyplněného formuláře provozovateli soutěže je soutěžící vyzván ke kladné odpovědi na otázku: Chci odeslat vyplněný soutěžní formulář soutěžního kola č. xx – region xx? (Ano, chci odeslat vyplněný soutěžní formulář).

g) Po uzávěrce soutěžního kola jsou zveřejněny správné odpovědi a soutěžící je informován e-mailem se sdělením, kolik jeho odpovědí bylo zodpovězeno správně a zda z tohoto kola postupuje do závěrečného slosování. Soutěžící tak může být v losování maximálně 4x.

h) Ze všech správně zodpovězených soutěžních formulářů (dle bodu d) se po ukončení 4. soutěžního kola  losují výherci cen. Losování výherců je přístupné veřejnosti a probíhá dne 21. 3. 2014 v 16:00 hod. v sídle CK.

3. Soutěž se bude konat na území České republiky od 24. 1. 2014 do 20. 3. 2014. tj. bude zahájena zveřejněním soutěže a ukončena losování výherců.  Oznámení o soutěži: na webu, v inzerátech, na přednáškách pořádaných CK a na veletržním stánku.

4. Podmínkou pro zařazení účastníka do losování je registrování se v elektronickém formuláři na webové adrese: www.fjordy-norsko.cz a zasláním jednoho až čtyřech soutěžních formulářů ve stanovené termíny se stanoveným počtem správných odpovědí.

5. Jména výherců budou zveřejněna po losování po dobu 30 dnů na www.periscope.cz a na www.fjordy-norsko.cz.

6. Všichni výherci budou písemně informováni o skutečnosti, že vyhráli v soutěži a bude jim sděleno, kterou z cen získali. 4. - 20. cenu bude možno vyzvednout v sídle provozovatele do 30. 4. 2014. Po tomto datu budou tyto ceny zaslány výhercům na adresu, kterou sdělili dle bodu 4 provozovateli.

7. Po losování provozovatel písemně vyzve výherce 1., 2. a 3. ceny k uzavření cestovní smlouvy a to do 30. 4. 2014. Pokud výherce neuzavře cestovní smlouvu do 30 4. 2014, provozovatel je oprávněn po tomto datu neuzavřít s výhercem cestovní smlouvu. a její hodnotu nelze vyplatit v hotovosti.

8. 1. cena je nepřenosná na jinou osobu, než je výherce. 2. a 3 cena jsou přenositelné na jinou osobu, než je výherce.

9. Žádnou z cen 1. – 20. nelze vyplatit v hotovosti.

10. Ceny:

  • 1. cena: Zájezd Eurovíkend v Bergenu pro 1 osobu, s ubytováním v hostelu v jednolůžkovém pokoji, v některém termínu od 24. 4. do 30. 9. 2014 tak, jak je popsán a uveden na webu www.periscope.cz – kod zájezdu 1461. Výherce obdrží servis v rozsahu odstavce „Cena obsahuje“. Vyšší cenu letenky a další případné poplatky (viz cena neobsahuje a viz příplatky) hradí v případě zájmu výherce.
  • 2. cena: letenka Praha – Bergen a zpět v hodnotě 5 000 Kč a voucher na 3 noclehy v některém hostelu sítě Hostelling International Norway, region west ve 4-lůžkovém pokoji (bez povlečení, bez snídaně) v období od 1. 5. do 30. 9. 2014.
  • 3. cena: letenka Praha – Bergen a zpět a zpět v hodnotě 5 000 Kč v období od 1. 5. do 30. 9. 2014.
  • 4. cena: batůžek Odin zn. Treksport.
  • 5. a 6. cena: knižní průvodce Norsko
  • 7. až 10. cena: tričko CK Periscope Skandinávie
  • 11. a 12. cena: fotografická kniha Island, země včera zrozená
  • 13. až 15. cena: termoska CK Periscope Skandinávie
  • 16. až 20. cena: deštník CK Periscope Skandinávie

11. Soutěže se nemohou zúčastnit statutární orgány, společníci, zaměstnanci a dodavatelé provozovatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 116 z. č. 40/1964 Sb.

12. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby mladší 18 let. Provozovatel je oprávněn v souladu s § 1 odst. 8) z.č. 202/1990 Sb. požádat účastníka soutěže za účelem prokázání této skutečnosti o předložení občanského průkazu.

13. Účastník soutěže vyplněním údajů v registračním formuláři na webu (dle bodu 4.) zároveň projevuje svoji vůli se soutěže zúčastnit a potvrzuje tím, že se s pravidly soutěže seznámil a souhlasí s nimi a žádným svým jednáním nebo opomenutím je neporušil. Zároveň zasláním svých údajů souhlasí s tím, že mu bude po dobu 3 let zasílán firemní časopis CK Periscope Skandinávie INFOSCOPE, e-mailové Aktuality (max. 12x ročně) a tištěné  katalogy, které CK Periscope Skandinávie publikuje pro své klienty. Účastník má zákonem stanovenou možnost odvolat po skončení soutěže svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů. Účastník má právo nahlédnout do výpisu osobních údajů, které o něm provozovatel soutěže vede.   

14. Pravidla soutěže jsou zveřejněna na www.periscope.cz a na www.fjordy-norsko.cz.

V Brně dne 2. 1. 2014

Periscope Skandinávie, s.r.o.

Pojeďte letos na dovolenou do Norska!

Přihlásit se do soutěže Norsko & fjordy

 

 © 2012 - 2019, Periscope Skandinávie, s.r.o., web: MI-29, s.r.o.